Litteraturkritikernes Lav blev stiftet den 3. marts 1966 ud fra et udtalt ønske fra Forlæggerforeningen om at etablere et kompetent organ til udvælgelse af prismodtagere. Tidligere foregik denne udvælgelse ved at konsultere en gruppe kritikere udpeget af Forlæggerforeningen selv. Fra 1966 har Litteraturkritikernes Lav således stået for at uddele Kritikerprisen - og frem til 1971 med Forlæggerforeningen som økonomisk garant.

I 1971 ønskede forlæggerne dog at sige fra, organisatorisk og økonomisk. Et enkelt år var Kritikerprisen reduceret til en håndfuld flasker champagne, men siden da har Litteraturkritikernes Lav forestået arrangementet med øremærket økonomisk støtte fra Statens Kunstfond til både Kritikerprisen og Georg Brandes-prisen. 

En liste over modtagere af de to priser siden 1976 samt hvilke værker, de blev hædret for, og hvem der har holdt motiveringstalerne ses her

Siden 1966 har Litteraturkritikernes Lav haft følgende oldermænd: Jens Kruuse (1966-68), Niels Barfoed (1968-72), Ole Storm (1972-76), Torben Brostrøm (1976-82), Mette Winge (1982-83), Thomas Bredsdorff (1983-87), Marie-Louise Paludan (1987-91), Ejgil Søholm (1991-93), Søren Vinterberg (1993-97), Marie-Louise Kjølbye (1997-2004), Mai Misfeldt (2004-2015) og Kamilla Löfström (2015-).